Nasz Blog

12 stycznia 2024

Świadczenia kompensacyjne z polisy OC. Regres wobec wierzyciela.

Nie powinno budzić żadnej wątpliwości to, że zdarzenie będące przestępstwem może być, a często jest również deliktem prawa cywilnego. Oznacza to, że poza kwestią odpowiedzialności karnej rodzi ono również odpowiedzialność cywilną po stronie sprawcy przestępstwa. Zakresem tej odpowiedzialności objęte są takie roszczenia jak odszkodowanie czy zadośćuczynienie.

Czytaj

15 grudnia 2023

W lokalu, a jednak poza lokalem przedsiębiorstwa.

Pomimo tego, że od około 9 lat w polskim systemie prawnym funkcjonuje ustawa o prawach konsument to rozumienie jej zapisów i realizacja uprawnień w niej określonych w szczególności dotyczących sytuacji, w których dochodzi do zawarcia przez konsumenta umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, nastręcza problemów i wymaga kilku słów wyjaśnienia.

Czytaj

12 listopada 2023

O skutkach wydziedziczenia

O ile samo pojęcie wydziedziczenia wydaje się być ogólnie znane, o tyle wiedza na temat jego rzeczywistych skutków nie jest już tak powszechna. Wydziedziczenie jest bezpośrednio związane z instytucją zachowku. Chcąc zrealizować swoją o decyzję o wydziedziczeniu spadkodawca musi sporządzić testament i koniecznie wskazać jego podstawy.

Czytaj

17 października 2023

Winę trzeba udowodnić.

Winę trzeba udowodnić! Wydaje się być to dosyć oczywiste. Każdy student prawa wie co oznaczają zasady domniemania niewinności oraz in dubio pro reo, tj. rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości na korzyść oskarżonego.

Czytaj

5 października 2023

Przepadek pojazdu lub jego równowartości – środek karny z niedalekiej przyszłości

W świetle dodanego do kodeksu karnego art. 44b, w wypadkach wskazanych w ustawie sąd orzeka przepadek pojazdu mechanicznego...

Czytaj

5 października 2023

Rozwód – dlaczego tak długo i po co w tej sprawie adwokat

„Rozwód” - wydaje się, że w obecnych czasach pojęcie to jest odmienianie przez przypadki częściej niż „spadek”. Daje się to zauważyć...

Czytaj

5 października 2023

Uprawnienia Policji wobec sprawców przemocy domowej

Przemoc wobec najbliższych członków rodziny jest niestety jednym z najpowszechniejszych przestępstw popełnianych w Polsce...

Czytaj

5 października 2023

Oskarżyciel posiłkowy – czy warto działać obok prokuratora

W każdym przestępstwie, jako pewnym zdarzeniu faktycznym, udział biorą dwie strony. Są to sprawca oraz jego ofiara, tj. pokrzywdzony...

Czytaj

5 października 2023

Adwokat

Powszechnie przyjęło się uważać, że zawód adwokata jest zawodem zaufania publicznego. Fakt ten na pewno podnosi rangę tego, co na co dzień robimy i jest nobilitujący.

Czytaj