Nasz Blog

12 listopada 2023

O skutkach wydziedziczenia

O ile samo pojęcie wydziedziczenia wydaje się być ogólnie znane, o tyle wiedza na temat jego rzeczywistych skutków nie jest już tak powszechna. Wydziedziczenie jest bezpośrednio związane z instytucją zachowku. Chcąc zrealizować swoją o decyzję o wydziedziczeniu spadkodawca musi sporządzić testament i koniecznie wskazać jego podstawy.

Czytaj

17 października 2023

Winę trzeba udowodnić.

Winę trzeba udowodnić! Wydaje się być to dosyć oczywiste. Każdy student prawa wie co oznaczają zasady domniemania niewinności oraz in dubio pro reo, tj. rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości na korzyść oskarżonego.

Czytaj

5 października 2023

Przepadek pojazdu lub jego równowartości – środek karny z niedalekiej przyszłości

W świetle dodanego do kodeksu karnego art. 44b, w wypadkach wskazanych w ustawie sąd orzeka przepadek pojazdu mechanicznego...

Czytaj

5 października 2023

Rozwód – dlaczego tak długo i po co w tej sprawie adwokat

„Rozwód” - wydaje się, że w obecnych czasach pojęcie to jest odmienianie przez przypadki częściej niż „spadek”. Daje się to zauważyć...

Czytaj

5 października 2023

Uprawnienia Policji wobec sprawców przemocy domowej

Przemoc wobec najbliższych członków rodziny jest niestety jednym z najpowszechniejszych przestępstw popełnianych w Polsce...

Czytaj

5 października 2023

Oskarżyciel posiłkowy – czy warto działać obok prokuratora

W każdym przestępstwie, jako pewnym zdarzeniu faktycznym, udział biorą dwie strony. Są to sprawca oraz jego ofiara, tj. pokrzywdzony...

Czytaj

5 października 2023

Adwokat

Powszechnie przyjęło się uważać, że zawód adwokata jest zawodem zaufania publicznego. Fakt ten na pewno podnosi rangę tego, co na co dzień robimy i jest nobilitujący.

Czytaj

29 września 2023

Dom na gruncie małżonka

Praktyka zawodowa uczy, że nie należą do rzadkości sytuacje, w których małżonkowie budują dom na gruncie, który już przed...

Czytaj