Pomagamy
skutecznie!

Poznaj nas bliżej

Doświadczenie i profesjonalizm

Zobacz więcej

Co nas cechuje

Sumienność
Zaangażowanie
Profesjonalizm
Nasze usługi

Każdy problem prawny da się rozwiązać

Zobacz więcej

Opinie Klientów

Natalia K.
Elżbieta M.
Dominik K.
Jarosław H.
Jakub K.
Zbigniew S.
Monika P.
Aleksandra D.
Anna W.
Filip Z.
Andrzej J.
Emilia W.
Olga B.
Roman R.
Tomek Z.
Justyna R.
Joanna D.
Paweł S.
Zygmunt K.
Sylwia K.
Janek G.
Julia T.
Magdalena R.
Tomasz D.
Dominik T.
Jagoda G.
Grzegorz Z.
Monika K.
Magdalena D.
Tomasz J.
Sylwia G.
Jolanta E.
Julia K.
Magdalena D.
Rafał K.
Stanisława C.

Blog

Nieznajomość prawa szkodzi

Wszystkie wpisy

23 maja 2024

Gdy skazany nie chce naprawić szkody, czyli uchyla się od wykonania środka kompensacyjnego.

Praktyka orzecznicza w sprawach karnych wskazuje, że w ostatnim czasie częściej dochodzi do sytuacji, w której sąd uznając winę i sprawstwo obok kary orzeka wobec oskarżonego środki kompensacyjne w postaci obowiązku naprawienia szkody, zadośćuczynienia czy nawiązki. Powstaje jednak pytanie na ile skuteczne jest orzeczenia takich środków oraz jakie skutki dla skazanego rodzi brak realizacji nałożonych środków kompensacyjnych.

Czytaj

3 kwietnia 2024

Niezawisłość sędziowska – pojawia się i znika.

Analiza orzecznictwa, jakie na tle w/w norm pojawiło się w ostatnim czasie, w zasadzie nie powinna budzić wątpliwości co do zakresu i ewentualnych skutków uznania, że dany sędzia „oblał” test niezawisłości lub bezstronności. W tym zakresie najogólniej można powiedzieć, że test ten odnosi się do konkretnej sprawy, co oznacza, że w przypadku otrzymania przez sędziego negatywnej oceny, ocena ta nie powoduje, że sędzia ten jest uznawany za niespełniającego standardów niezawisłości i bezstronności również w innych sprawach. Powstaje jednak pytanie, czy zaproponowane rozwiązanie systemowe nie budzi żadnych wątpliwości co do skutków „oblania” przez sędziego testu niezawisłości lub bezstronności.

Czytaj