Nasz Blog

17 października 2023

Winę trzeba udowodnić.

Winę trzeba udowodnić! Wydaje się być to dosyć oczywiste. Każdy student prawa wie co oznaczają zasady domniemania niewinności oraz in dubio pro reo, tj. rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości na korzyść oskarżonego.

Czytaj

5 października 2023

Przepadek pojazdu lub jego równowartości – środek karny z niedalekiej przyszłości

W świetle dodanego do kodeksu karnego art. 44b, w wypadkach wskazanych w ustawie sąd orzeka przepadek pojazdu mechanicznego...

Czytaj

5 października 2023

Uprawnienia Policji wobec sprawców przemocy domowej

Przemoc wobec najbliższych członków rodziny jest niestety jednym z najpowszechniejszych przestępstw popełnianych w Polsce...

Czytaj

5 października 2023

Oskarżyciel posiłkowy – czy warto działać obok prokuratora

W każdym przestępstwie, jako pewnym zdarzeniu faktycznym, udział biorą dwie strony. Są to sprawca oraz jego ofiara, tj. pokrzywdzony...

Czytaj