Nasz Blog

3 kwietnia 2024

Niezawisłość sędziowska – pojawia się i znika.

Analiza orzecznictwa, jakie na tle w/w norm pojawiło się w ostatnim czasie, w zasadzie nie powinna budzić wątpliwości co do zakresu i ewentualnych skutków uznania, że dany sędzia „oblał” test niezawisłości lub bezstronności. W tym zakresie najogólniej można powiedzieć, że test ten odnosi się do konkretnej sprawy, co oznacza, że w przypadku otrzymania przez sędziego negatywnej oceny, ocena ta nie powoduje, że sędzia ten jest uznawany za niespełniającego standardów niezawisłości i bezstronności również w innych sprawach. Powstaje jednak pytanie, czy zaproponowane rozwiązanie systemowe nie budzi żadnych wątpliwości co do skutków „oblania” przez sędziego testu niezawisłości lub bezstronności.

Czytaj

15 grudnia 2023

W lokalu, a jednak poza lokalem przedsiębiorstwa.

Pomimo tego, że od około 9 lat w polskim systemie prawnym funkcjonuje ustawa o prawach konsument to rozumienie jej zapisów i realizacja uprawnień w niej określonych w szczególności dotyczących sytuacji, w których dochodzi do zawarcia przez konsumenta umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, nastręcza problemów i wymaga kilku słów wyjaśnienia.

Czytaj

12 listopada 2023

O skutkach wydziedziczenia

O ile samo pojęcie wydziedziczenia wydaje się być ogólnie znane, o tyle wiedza na temat jego rzeczywistych skutków nie jest już tak powszechna. Wydziedziczenie jest bezpośrednio związane z instytucją zachowku. Chcąc zrealizować swoją o decyzję o wydziedziczeniu spadkodawca musi sporządzić testament i koniecznie wskazać jego podstawy.

Czytaj

5 października 2023

Rozwód – dlaczego tak długo i po co w tej sprawie adwokat

„Rozwód” - wydaje się, że w obecnych czasach pojęcie to jest odmienianie przez przypadki częściej niż „spadek”. Daje się to zauważyć...

Czytaj

5 października 2023

Uprawnienia Policji wobec sprawców przemocy domowej

Przemoc wobec najbliższych członków rodziny jest niestety jednym z najpowszechniejszych przestępstw popełnianych w Polsce...

Czytaj

29 września 2023

Dom na gruncie małżonka

Praktyka zawodowa uczy, że nie należą do rzadkości sytuacje, w których małżonkowie budują dom na gruncie, który już przed...

Czytaj