Szanowni Państwo

Prowadzona przeze nas Kancelaria, gwarantując najwyższą jakość usług, oferuje pomoc prawną:

Klienci indywidualni w zakresie m. in.:

1. prawa cywilnego:

 • prawa spadkowego, m. in.: stwierdzenie nabycia spadku, testamenty, zachowek
 • windykacji należności
 • odszkodowań
 • zawierania umów
 •  regulacji stanów prawnych nieruchomości wraz z przygotowywaniem wniosków do ksiąg wieczystych

2. prawa rodzinnego:

 • alimentów
 • rozwodu
 • stosunków miedzy rodzicami i dziećmi

3. prawa pracy:

 • odwołania od rozwiązania umowy o pracę
 • należności pracowniczych, m. in.: wynagrodzenia, dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, ekwiwalentu za urlop
 • uprawnień związanych z rodzicielstwem
 • odszkodowań za wypadki przy pracy

4. prawa karnego:

 • obrony w postępowaniu karnym i karno – skarbowym na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego
 • reprezentacji pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego
 • obrony w postępowaniu wykonawczym, m. in.: odroczenia wykonania kary, przerwy w odbywaniu kary

Podmioty gospodarcze w zakresie m. in.:

1. prawa pracy, w tym w szczególności:

 • sporządzania regulaminów: pracy, wynagradzania, premiowania
 • przygotowywania umów o pracę i wypowiedzeń
 • redakcji pism kierowanych do pracowników odnośnie zastosowanych wobec nich kar porządkowych
 • nadzoru nad procedurą udzielania kar porządkowych
 • reprezentacji pracodawcy w sądzie pracy oraz przed Państwową Inspekcją Pracy

2. przygotowywania i konsultacji umów handlowych i innych umów cywilnoprawnych
3. windykacji należności pieniężnych, w tym zastępstwo procesowe w ramach postępowania cywilnego i gospodarczego
4. przygotowywania: wniosków do KRS oraz dokumentów ( uchwał ) dotyczących bieżącej działalności spółek prawa handlowego ( w tym zarządu i zgromadzenia wspólników spółki z o.o. )
5. przygotowywania umów i statutów spółek prawa handlowego oraz regulaminów zarządu i rady nadzorczej

Ponadto Kancelaria współpracuje z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie:

 • szkoleń z zakresu przepisów BHP, przeciwpożarowych i pierwszej pomocy – podmiot ten jest uprawniony do wydawania stosownych zaświadczeń;
 • obrotu nieruchomościami.

Porady prawne online, Adwokat Częstochowa